Miljö

Miljö

Miljön är vikitg

Miljö är för oss en självklarhet. Att verka i en bransch med stora möjligheter till positiv påverkan för miljön från både oss och våra kunder är ett arbeta vi tar på största allvar med högsta professionalism. Vi har 2 demonteringshallar som fyller kraven för att demontera bilar på ett miljöriktigt sätt.

Följande miljödemontering selekterar vi:
• Tappar och plockar av oljor och oljefilter
• Samlar upp all glykol, bromsvätska och freon.
• Filtrerar och kontrolerar spolarvätskan för återandvändning
• Tillvaratar av bly och kvicksilver
• Återvinning av däck

Vi ser till att våra vätskor och material lämnas till rätt instanser som tex. Stena Metal, Sysav, Kemi samt Kemiavfall. Alla de däck vi tar hand om går antingen för regummering eller återvinning.Vi är certifierade enligt ISO 14001 och med det systemet arbetar vi ständigt med att förbättra vårt miljösystem

Vi och våra kunder värnar om vår miljö.

 

Miljö policy

Vi på Magnus Bildemontering har som miljöpolicy att demontera uttjänta bilar på ett sådant sätt att miljön blir så lite belastad som möjligt.

För att förebygga föroreningar ser vi till att återvinna eller återandvända så mycket utav bilen som är möjligt.

Vi försöker alltid att arbeta efter metoder där lägsta kravet är att vi följer lagar och regler.

För att ständigt minska vår miljöpåverkan försöker vi att hitta nya lösningar för att öka återanvändnings och återvinningsgraden.

Målet förbättras allt eftersom erfarenhet vinns.
Vi ser till att våra anställda utvecklar ett individuellt ansvar för miljön genom ständig information och utbildning.

VD Magnus Nilsson